Aktiváld kártyádat, hogy elkezdődjön a pontgyűjtés!
Csak töltsd ki az alábbi űrlapot és már használhatod is a kártyát!
Kártyaszám: 

Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail cím: 
Születési dátum: 
Irányítószám: 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a Costa Club Card Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:
 1. Tudomásul veszem, hogy jelen szándéknyilatkozat önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és aláírásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Club Card használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
 2. Kijelentem, hogy a Costa Club Card Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről,szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom.
 3. Elfogadom, hogy a Costa Club Card Programban kizárólag a Costa Coffee Clubcard felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
 4. Tudomásul veszem, hogy a Club Card igénylésével egyidejűleg egyedi azonosításra alkalmas adataimat meg kell adnom az L-Coffee Kft.-nek, aki Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezésének megfelelően kezeli a fentebb megadott személyes adataimat.
  Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a megadott adatokat a Costa Club Card programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.
  Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az L-Coffee Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. Az L-Coffee Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.
  Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az L-Coffee Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.
 5. Hozzájárulok, hogy az L-Coffee Kft. a Costa Club Card használatával kapcsolatos információkról (pl. egyenlegközlés, kártyaműveletek, ajándék pontok …stb) a fent megadott elérhetőségeimre küldött üzenet formájában tájékoztatást nyújtson.
 6. Elfogadom, hogy az L-Coffee Kft. nem vállal felelősséget az ügyfélkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Ügyfélkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt az L-Coffee Kft.-nak haladéktalanul jelezni.
   
Kérem, hogy a L-Coffee Kft. az általa szervezett akcióikról, eseményekről, a forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról e-mail formájában rendszeresen tájékoztasson. Tudomásom van róla, hogy jelen felhatalmazásom az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint bármikor visszavonható.
   
Kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozatot áttanulmányoztam, az abban foglaltakat megértettem, és feltételeit magamra vonatkozónak elfogadom. Kijelentem, hogy az Adatkezelési szabályzatot megismertem és elfogadom.